Kurucu: Halime KOTAN VURAL

Kaplumbağa Çocuk Atölyesi Anaokulu 2019 yılında “Çağdaş ve nitelikli eğitim” hedefiyle, insana yatırımın en önemli değer olduğu düşünülerek kurulmuştur.

Okul öncesi eğitimde marka olmayı hedefleyen Kaplumbağa Çocuk Atölyesi Anaokulu , eğitim sistemi, donanımlı kadrosu ve çalışanları ile alanında öncü bir kurum olma hedefindedir.

VİZYONUMUZ

“Bir anne dünyayı değiştirebilir, dünyayı değiştirecek liderler yetiştiriyoruz” idealiyle çıktığımız yolda; ulusal ve uluslararası değerlerin bilincinde, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, özgüveni ve iletişim becerileri güçlü, öğrencilerimize gelişim özellikleri dikkate alınarak hayata erken yaşta hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve yaşamsal beceriler kazandırmaktır.

MİSYONUMUZ

Etkili iletişim kurabilen, sürekli kendini yenileyen, gelişen ve değişen yaşam koşullarına ayak uyduran
Ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş
Kendisiyle, ailesiyle, toplumuyla, değerleriyle barışık

Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen

Etik değerler taşıyan ve bu değerlerle hareket eden,

Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören

İyi, ahlaklı, vicdanlı, disiplini hayat felsefesi haline getirmiş, ekip çalışmasına yatkın, üretime yönelik projeler geliştirip uygulayabilen, liderlik vasıfları gelişmiş mezunlar vermeyi varlığımızın sebebi sayıyoruz.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

◦Eğitimde kaliteye önem veren ◦Araştıran ve kendini yenileyen

◦Yaratıcı

◦Değişen bilgi ve teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getiren

◦Sorgulayan

◦Problem çözme becerisi gelişmiş

◦Yeteneklerinin farkında olan

◦Yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edinen

  • İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı ◦İnsana verdiği değerden, duyduğu saygıdan ödün vermeyen

◦İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, zümre ayrımı yapmayan

◦İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne bağlı

  • Çevreye ve kültürel değerlere saygılı ◦Yaşadığı ortamı tanıyan ve koruyan

◦İnsana, dünyaya ve doğal çevreye duyarlılığı gelişmiş

  • Ekip çalışmalarına inanan ◦Takım çalışmasının prensiplerini kavrayan ve uygulayan

◦“Ben” değil “Biz” kavramının gücüne inanan

  • Erdem sahibi
  • Dürüst,

◦İyimser,

◦Özgüveni yüksek,

◦Hoşgörülü,

◦Sorumluluk bilincinde,

◦Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen bir kurum olmaktır.

ÖN KAYIT FORMU